SÄKERHET HOS KONABUSSEN

Konabussen prioriterar säkerhet som nummer ett och vill att alla deltagare ska ha lärt sig vindsurfa utan några skador eller allvarliga olyckor. Därför har vi skapat några nyckelaspekter vi kommer fokusera på för att göra din lektion så säker som möjligt. 

UTBILDAD INSTRUKTÖR

Alla lektioner hålls av utbildad instruktör inom systemet RYA (Royal Yachting Association) som prioriterar säkerhet i utbildningen. 

UTRUSTNING

Alla deltagare utrustas med flytvästar och våtdräkter som skyddar mot kallt vatten. 

PLATSVAL

Platsen som lektionen hålls på väljs utifrån flera säkerhetsaspekter. Långgrunt för att göra det lättare att gå tillbaks om man driver iväg. Bra sikt men ändå skyddat från öppet hav och om det är öppet hav begränsas alltid ett visst område för lektionen.

RÄTT VÄDER

All undervisning sker under säkra väderförhållanden, det vill säga aldrig under blixtar och åska eller för kraftiga vindar.

GRUPPSTORLEK

Grupperna hålls till max 6 personer per omgång för att försäkra att ingen försvinner och att hålla ihop gruppen på vattnet.

lektionerna 

Lektionerna innehåller grundliga säkerhetsmoment och instruktioner i hur man själv kan ta sig ur situationer som kan bli farliga. 

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon